Национален телефон за заявки: 0700 10 717

За връзка с управлението: тел. 0800 11 818,  GSM: 0896 662 606

ЕВРОПЪТ OnLine

ЕВРОПЪТ OnLine - Общи Условия1. С тези Общи условия се уреждат условията и реда за ползване на услугата „Онлайн заявка на куриер”, предоставена от „Европът-2000” АД, наричано по-долу Оператор, на неговите потребители.

2. Тези общи условия са задължителни за оператора и за потребителя.

3. Услугата „Онлайн заявка на куриер” е достъпна само за регистрирани потребители в модул „Европът OnLine” в сайта на оператора www.evropat.com.

4. Регистрирането в модул „Европът OnLine” става с попълването и изпращането на „Форма за регистрация”.

5. Потребителят се задължава да предостави данни във „Форма за регистрация”, актуални към момента на подаването й.

6. Достъпът до модул „Европът OnLine” става чрез име и парола, предоставени от оператора на потребителя по електронен път – чрез изпращане на съобщение до адреса, посочен във „Форма за регистрация”.

7. След получаване на паролата за достъп, потребителят има право и възможност да я промени.

8. Заявяването на куриер онлайн става чрез попълване на данни за заявката – предпочитан час на вземане, кратко описание на характеристиките на пратката.

9. Заявката се изпълнява само за адреса, посочен от потребителя във „Форма за регистрация”.

10. За заявка до адрес, различен от посочения във „Форма за регистрация”, потребителят трябва да се обади по телефона в обслужващия го офис.

11. При въвеждане на името и паролата за достъп потребителят получава информация за статуса на заявката, подадена онлайн – приета от диспечер, предадена на куриер, изпълнена.

12. Задължение на потребителя е да следи статуса на заявката, подадена онлайн.

13. Потребителят има право да откаже направена заявка, използвайки модул „Европът OnLine”, докато статусът й е „приета”.

14. Потребителят има право да откаже заявка със статус различен от „приета”, като се обади по телефона на диспечер в обслужващия го офис.

15. Потребителят няма право да използва достъпа си до модул „Европът OnLine” за подаване на невалидни заявки.

16. Формата за заявяване на куриер е активна от 9:00 до 16:00 часа на текущия ден. След този час заявка може да се направи по телефона на обслужващия офис.

17. Операторът не носи отговорност при неизпълнение на заявката, подадена онлайн, ако изпълнението е възпрепятствано по причини, независещи от оператора.

18. С попълването и изпращането на „Форма за регистрация” операторът приема, че потребителят е запознат, разбрал е и се е съгласил с настоящите общи условия.

"Европът-2000" АД Copyright © 2010. All Rights Reserved.